Nationaal en internationaal transport, opslag, overslag en distributie

Geschiedenis

nationaal en internationaal transport

De geschiedenis van ons bedrijf gaat reeds terug tot in 1932 en startte als eenmanszaak onder leiding van Désiré GOOVAERTS, dewelke het transport van groenten van en naar de markten verzorgde.

In 1963 werd een transportvergunning bekomen en verwezenlijkten Désiré GOOVAERTS en zijn echtgenote Maria DE SMET, samen met hun 3 zonen Freddy, Danny en Luc hun levensdroom: de oprichting van de P.V.B.A. VERGO (“VERvoer GOovaerts). Het familiebedrijf nam een aanvang met slechts één vrachtwagen en vestigde haar maatschappelijke zetel aan de Stationsstraat te Zemst.

De P.V.B.A. VERGO (thans B.V.B.A. VERGO) zag haar bedrijfsactiviteit stilaan uitgroeien en beschikte eind jaren ’60 reeds over een zestal vrachtwagens.

Daar de nood aan een groter bedrijfsterrein duidelijk werd, verhuisde de maatschappelijke zetel in 1969 naar de huidige locatie aan de Gulderij, alwaar een oppervlakte van 2,5 ha werd aangekocht.

Reeds in 1970 werd tevens gestart met de aanbouw van magazijnen, teneinde de klanten evenzeer een logistieke service te kunnen aanbieden, en dit op een ogenblik dat de concurrerende firma’s hiervan de nood nog niet inzagen. Niet zonder enige fierheid mogen we ons dan ook gerust pioniers noemen op het vlak van stockage en distributie.

Een en ander zorgde mee voor de verdere uitbouw van ons bedrijf, bij zoverre we in het begin van de jaren 80 beschikten over een vijftiental vrachtwagens.

De tweede generatie Freddy, Danny en Luc, bouwden het familiebedrijf in de jaren '80 en '90 verder uit tot een bloeiende KMO, met gerenommeerde klanten.

Met het nieuwe millennium in zicht kwam met Sarah Goovaerts, dochter van Luc, in 1999 als de derde generatie mee aan het roer te staan. Teneinde de bedrijfsvoering op een kwalitatieve wijze te kunnen doorvoeren, werden door de jaren heen aanzienlijke investeringen gedaan.

Nu VERGO in de toekomst nog meer wil inzetten op opslag en overslag werd het laatste decennium dan ook intensief werk gemaakt van de verdere uitbreiding van het bedrijf, voornamelijk op het vlak van magazijnruimte en verharde parking voor de opleggers.

Op 10 november 2011 heeft de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vergo BVBA definitief vastgesteld. In de nabije toekomst zal ons bedrijf dan ook verder kunnen groeien, zodat de klant in een moderne bedrijfsomgeving op maximale wijze kan worden bijgestaan en ondersteund, met tevens een blijvende aandacht voor het voortdurend verder opleiden van het personeel, door het regelmatig organiseren van interne en externe opleidingen.

Ook na 50 jaar doen wij er immers alles aan om onze leuze/waarden trouw te blijven: "YOUR WISH - OUR DUTY!".