Nationaal en internationaal transport, opslag, overslag en distributie

privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door VERGO BVBA verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.Via het adres  info@vergotransport.be. kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).